Cytowania

Publish or Perish

Aplikacja służy m.in. do obliczania liczby cytowań oraz indeksu Hirsha (h-index) w oparciu o bazę Google Scholar Citations dla publikacji z grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk o sztuce i twórczości artystycznej.

Pobierz plik instalacyjny aplikacji Publish of Perish dla systemu operacyjnego Windows XP/Vista/7 »   

Zobacz tutorial instalacji aplikacji Publish or Perish w formacie Portable Document Format (pdf) »   

Zobacz tutorial obliczania liczby cytowań oraz indeksu Hirsha (h-index) w formacie Portable Document Format (pdf) »   

Zobacz szczegółowe informację na stronie internetowej autorki aplikacji http://www.harzing.com »   

Jorge E. Hirsch, An index to quantify an individual’s scientific research output, Department of Physics, University of California at San Diego, La Jolla, CA 92093-0319 »   

Web of Science

Baza danych umożliwia m.in. obliczanie liczby cytowań oraz indeksu Hirsha (h-index) dla publikacji z grupy nauk ścisłych i inżynierskich oraz nauk o życiu.

Zobacz tutorial dotyczący wyszukiwania na Web of Science »   

Zobacz tutorial dotyczący obliczania liczby cytowań oraz indeksu Hirsha (h-index) na Web of Science »   

Zobacz tutorial dotyczący wyszukiwania materiałów pokonferencyjnych na Web of Science »   

Przejdź do bazy Web of Science »   

SCOPUS

Baza danych abstraktów i cytowań, która umożliwia m.in. przeszukiwanie ponad 19.500 tytułów recenzowanych czasopism naukowych wydawanych przez 5.000 wydawców z całego świata. Ponadto zawiera ponad 4,9 milionów dokumentów konferencyjnych.

Zobacz tutorial dotyczący wyszukiwania w SCOPUS »   

Przejdź do bazy SCOPUS »   

CiteSeerX

Baza danych umożliwia m.in. obliczanie liczby cytowań oraz indeksu Hirsha (h-index) dla publikacji z zakresu dyscypliny naukowej - informatyki.

Przejdź do bazy CiteSeerX »   

Research Papers in Economics - RePEc

Baza danych umożliwia m.in. obliczanie liczby cytowań oraz indeksu Hirsha (h-index) dla publikacji z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych.

Przejdź do bazy Research Papers in Economics - RePEc »