Horyzont 2020

CORDIS - Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju

CORDIS, czyli Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju to podstawowa, publiczna baza danych i portal Komisji Europejskiej do rozpowszechniania jak najszerzej rozumianych informacji o wszelkich, dofinansowywanych ze środków unijnych projektach badawczych oraz ich wynikach. Na stronach serwisu można znaleźć informacje dotyczące najświeższych wydarzeń ze świata nauki, przeszukiwać ogromną bazę projektów współfinansowanych przez UE od 1990 r., a także uzyskać wiadomości dotyczące uczestnictwa Polski we wspólnotowych badaniach i rozwoju technologicznym. CORDIS oferuje również instrument zwany Partners Service - interaktywną platformę stworzoną specjalnie dla naukowców poszukujących partnerów zagranicznych do międzynarodowych projektów badawczych celem zdobycia atrakcyjnego grantu naukowego. Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami, jakie oferuje platforma Partners Service.

Zobacz i pobierz

Data opublikowania: 2015-10-12