Aktualności - Ankieta czasopism naukowych

Termin ewaluacji czasopism naukowych »   

Informujemy, że zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877), ocena czasopism naukowych zostanie przeprowadzona w 2015 r.

Informujemy, że ankiety w celu ewaluacji czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) wypełnia się w formie elektronicznej w terminie do dnia 15 lipca 2015 r. w kreatorze ankiety aplikacyjnej czasopisma naukowego, na stronie: Polskiej Bibliografii Naukowej. Po upływie ww. terminu nie będzie możliwe dokonywanie zmian w ankiecie.