Komunikat z dnia 3 kwietnia 2013 roku

w sprawie przyjętej w 2011 roku reformie systemu szkolnictwa wyższego, która w zasadniczy sposób zmieniła system prawny, Mając na względzie ułatwienie uczelniom dostosowanie swojej działalności do nowych uwarunkowań prawnych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa przygotowało Komentarz do ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, który przekazało w nasze ręce.

Treść komunikatu do pobrania tutaj

Komentarz, o którym mowa w komunikacie dostępny jest w Biurze Organizacyjno Prawnym (ul. Żeromskiego 5, Kielce)


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka