Fundacja Kościuszkowska

            Fundacja Kościuszkowska Polska rozpoczęła swoją działalność w Polsce 16 marca, 2011 r.

            Założona w 1925 roku  Fundacja Kościuszkowska ma na celu pogłębianie więzi  między Polską  i Stanami Zjednoczonymi poprzez programy edukacyjne oraz wymianę kulturalno-naukową.  Na stypendia i granty dla polskich i amerykańskich studentów, naukowców, profesjonalistów i artystów  oraz promocję kultury polskiej w Ameryce, Fundacja przeznacza około 1 miliona dolarów rocznie. Przyznając stypendia stwarza pole do działalności dla tych Polaków, którzy  mogą mieć wpływ na bieg historii.

            Stypendystami Fundacji Kościuszkowskiej byli m. in. Leszek Balcerowicz, Norman Davies, Juliusz Jan Machulski, General Ed Rowny, Magdalena Abakanowicz, Senator Marek Ziółkowski, Franciszek Starowieyski. Fundacja jest miejscem, w którym gosciły wybitne osobistości, takie jak; Kardynał Karol Wojtyla, zanim został Papieżem Janem Pawlem II, Czesław Miłosz, Jan Karski, Władysław Bartoszewski, Maria Kaczyńska.

            Stypendia dla Polaków: http://www.thekf.org/scholarships/exchange-us/
Termin składania podań w Warszawie i Nowym Jorku jest co roku taki sam: do 15. października.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka