A A A

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok 2016/2017

Doktorant winien złożyć wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia do kierownika studiów doktoranckich. Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa z dniem 01.09.2016 r.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy przekazać od kierowników studiów doktoranckich do Działu Spraw Studenckich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.09.2016 r.

 


Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka