CEI – Inicjatywa Środkowoeuropejska
CEI – Central European Initiative

Central European Initiative (CEI) czyli Inicjatywa Środkowoeuropejska składa się z 18 państw członkowskich: Albania, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Włochy, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia i Ukraina.
Inicjatywa Środkowoeuropejska powstała w 1989 r. jako międzyrządowe forum polityczne, gospodarcze i kulturalne państw członkowskich. Głównym celem CEI była pomoc w transformacji krajów Europy Środkowej i ich przybliżenie do UE. Inicjatywa Środkowoeuropejska dysponuje funduszami, które są wykorzystywane do wspierania projektów w różnych sektorach działalności. Central European Initiative współpracuje z różnymi organizacjami i instytucjami międzynarodowymi, m.in. z OECD, Radą Europy, OBWE, EBOR (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju), Bankiem Światowym, Europejską Komisją Gospodarczą ONZ, a także z regionalnymi podmiotami.
 
Obszary działalności CEI:
  • klimat, środowisko i energia odnawialna;
  • rozwój przedsiębiorczości, w tym turystyka;
  • rozwój zasobów ludzkich;
  • społeczeństwo informacyjne i media;
  • międzykulturalna współpraca, w tym mniejszości;
  • transport multimodalny;
  • nauka i technika;
  • zrównoważone rolnictwo;
  • międzyregionalna i transgraniczna współpraca.
 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka