Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Elektroniczna Karta Pracownicza

UWAGA. Wypełniając wniosek o wydanie Elektronicznej Karty Pracowniczej w przypadku wyrażenia chęci skorzystania z potrącenia kosztów EKP z wynagrodzenia proszę o wstawienie znaku X w pozycji wyrażam zgodę na potrącenie … oraz wpisanie w wykropkowane miejsce kwoty 25 zł. Natomiast w przypadku dokonania wpłaty w powyższej kwocie na rachunek bankowy Uczelni proszę o wstawienie znaku X w pozycji Dołączam dowód wpłaty za EKP i dołączenie tego dowodu wpłaty.
  • Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 20 października 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie Elektronicznej Karty Pracowniczej lub jej duplikatu
    zobacz
  • Zarządzenie Nr 57/2014 z dnia 12 września 2014 roku w sprawie Elektronicznej Karty Pracowniczej
    zobacz
  • Wniosek o wydanie EKP
    pobierz

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka