Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Case Study

Uczestnicy mieli do rozwiązania zadanie analityczne z zakresu controllingu. Według przedstawicieli firmy każda z dwuosobowych drużyn poradziła sobie z zadaniem, jednakże została wybrana tylko jedna para zwycięska, która otrzymała tablety. Dodatkowo wybrani uczestnicy konkursu będą mieć możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacji w firmie Barlinek S.A.

Współorganizatorem wydarzenia było Akademickie Biuro Karier UJK

Główna strona galerii

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka