Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

W sprawie bezpieczeństwa

W czwartek, 21 grudnia zostało zawarte porozumienie pomiędzy rektorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, prof. dr. hab. Jackiem Semaniakiem a Komendantem Miejskim Policji w Kielcach, nadkomisarzem Piotrem Zalewskim.

Dokument dotyczy zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania narkomanii i zagrożeniom terrorystycznym oraz zasad postępowania w przypadku wezwania i wkroczenia policji na teren uczelni.

Główna strona galerii

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka