Uchwała nr 74/2006

Uchwała Nr 74/2006

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  14 grudnia 2006  roku


w sprawie stwierdzenia  wygaśnięcia mandatów  członków  Senatu


Na podstawie § 62 ust. 2 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

W związku z wygaśnięciem mandatu Rady Samorządu Studentów Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2004-2006, Senat stwierdza wygaśnięcie mandatów członków  Senatu:

1. Pawła Czupryńskiego
2. Pawła Soboty
3. Łukasza Kowalskiego

§2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 74- uchwała wygaśn. mand.06.pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka