Zarządzenie Nr 2/2007

Zarządzenie Nr   2/2007

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  19   stycznia  2007 roku

w sprawie uchylenia zarządzenia rektora

 

Na podstawie art. 66 ustawy z   dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i §37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuję:

§ 1


Uchyla się zarządzenie Nr 12/99 rektora b. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana   Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 kwietnia  1999 roku zmieniające zarządzenie Nr 16/98 z dnia 8 kwietnia 1998 roku w sprawie zasad ustalenia wysokości opłat za przeprowadzenie przewodów doktorskich.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

 2- zarz. uchylenie zarządzenia.pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka