Uchwała nr 69/2006

Uchwała Nr 69/2006

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 listopada 2006 roku

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego na rok 2006


Na podstawie art.62 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2006, w wyniku których:

1) przychody na działalność operacyjną Uczelni wynoszą
123.203,1 tys. zł.
2) koszty działalności operacyjnej Uczelni wynoszą
 120.947,3 tys. zł.
3) przewidywany wynik finansowy Uczelni wyniesie
  + 2.094,1 tys. zł.

§ 2

Szczegółowe zmiany wprowadzone w Działach I, II, III, IV planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2006 przedstawia załącznik nr 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Pobierz uchwałę i załączniki  w formacie PDF

 69- uchwała zmiana planu finanasowego 2006.pdf

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka