Uchwała nr 67/2006

Uchwała Nr 67/2006

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  30 listopada 2006 roku

w sprawie utworzenia i zniesienia specjalności

 

Na podstawie § 31 ust. 2 pkt 5 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:


§ 1

1. Na Wydziale Nauk Społecznych od roku akademickiego 2006/2007 znosi się w ramach kierunku pedagogika na studiach jednolitych magisterskich i studiach drugiego stopnia specjalność: „pedagogika wychowania obronnego z wychowaniem fizycznym”.
2. Na Wydziale Nauk Społecznych od roku akademickiego 2006/2007 tworzy się w ramach kierunku pedagogika na studiach jednolitych magisterskich i studiach drugiego stopnia specjalność: „pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego”.3.

3. Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym od roku akademickiego 2006/2007 tworzy się w ramach kierunku pedagogika na studiach jednolitych magisterskich oraz pierwszego i drugiego stopnia specjalność: „praca socjalna.”  

§ 2

1. Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym od roku akademickiego 2007/2008 znosi się w ramach kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na studiach pierwszego stopnia specjalność: „prowadzenie zespołów muzycznych” i „edukacja artystyczna i animacja kultury”.
2. Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym od roku akademickiego 2007/2008 w ramach kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na studiach drugiego stopnia specjalność: „edukacja artystyczna i animacja kultury” zmienia nazwę na „edukacja muzyczna”.
3. Na Wydziale Nauk Społecznych od roku akademickiego 2007/2008 znosi się w ramach kierunku pedagogika na studiach pierwszego stopnia specjalności:
 „pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną”
  „pedagogika zdrowia i wychowanie fizyczne”
 „pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją artystyczną”
 „pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną”
 „pedagogika wychowania obronnego z wychowaniem fizycznym”.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 67 - uchwała - specjalności Ped.i A.pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka