Uchwała nr 61/2006

Uchwała  Nr  61 /2006

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie kredytu inwestycyjnego

 Na podstawie § 31 pkt 1 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

§1

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na uruchomienie kredytu inwestycyjnego w wysokości 13 mln zł. Kredyt przeznaczony będzie na sfinansowanie wkładu własnego uczelni w zadanie pn. „Budynek „G” Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego zadanie nr 1 Campusu Uczelnianego Akademii Świętokrzyskiej” realizowane w ramach ZPORR, ujętego pod nr 054/9 w spisie zadań inwestycyjnych szkół wyższych MNiSW.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 61- uchwała_kredyt.pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka