Uchwała nr 54/2006

Uchwała Nr   54 /2006

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 lipca 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez  Uczelnię darowizn  nieruchomości  położonych w Kielcach  przy ul. Mickiewicza 3 oraz Paderewskiego 10

 

Na podstawie  art. 62 ust. 2 pkt. 4 lit a z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zm.) oraz § 31 ust. 2 pkt 13 lit.b Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

Senat wyraża zgodę przyjęcie przez Uczelnię od Gminy Kielce darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Kielcach  przy ul. Mickiewicza 3 oraz darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Kielcach  przy ul. Paderewskiego 10.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka