Uchwała nr 49/2006

Uchwała Nr 49 /2006


Senatu  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  29 czerwca  2006 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Pacyfic Institute of Bioorganic Chemistry , oddziałem na Dalekim Wschodzie Rosyjskiej Akademii Nauk


 Na podstawie  art. 62 ust. 1 pkt 7 ustawy z  dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365)  uchwala się, co następuje:

§1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez rektora umowy o współpracy pomiędzy Akademią Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Pacyfic Institute of Bioorganic Chemistry , oddziałem na Dalekim Wschodzie Rosyjskiej Akademii Nauk

 


§2


Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.


 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka