Uchwała nr 26/2006

Uchwała  Nr  26/2006

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 z dnia   27 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie uzupełnienia składu Senackiej  Komisji Badań  Naukowych, Rozwoju Kadr

i Współpracy z Zagranicą

 

       Na podstawie § 32 ust.4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

 

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w wyniku wyboru powołuje w skład   Senackiej Komisji Badań Naukowych, Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą:

 

  1. prof. dra hab. Stanisława Głuszka
  2. prof. dra hab. Waldemara Dutkiewicza
  3. prof. dra hab. Andrzeja Malarewicza

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka