Uchwała nr 24/2006

Uchwała Nr  24/2006

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia   27  kwietnia 2006 roku

 

w sprawie utworzenia i zniesienia specjalności 

 

            Na podstawie § 31 ust. 2 pkt 5 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

Na Wydziale Nauk Społecznych od roku akademickiego 2006/2007 znosi się  w ramach kierunku socjologia na studiach pierwszego stopnia specjalności: „komunikacja społeczna”, „praca socjalna” i „resocjalizacja i profilaktyka społeczna”.

 

§ 2

 

1.       Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym od roku akademickiego 2005/2006 tworzy się w ramach kierunku biologia na studiach pierwszego stopnia specjalność – biologia z geografią”.

2.        Na Wydziale Nauk Społecznych od roku akademickiego 2006/2007 tworzy się w ramach kierunku socjologia na studiach pierwszego stopnia specjalności: socjologia społeczności lokalnych” i  „socjologia organizacji i zarządzania”.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka