Uchwała Nr 2/2006

Uchwała  Nr  2 /2006

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia   26 stycznia 2006 roku

 

w sprawie  zatwierdzenia planu wydawniczego Uczelni na 2006 rok.

 

       Na podstawie art.62 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) uchwala się, co następuje:

 

 

§1

 

Senat zatwierdza plan wydawniczy na 2006 rok stanowiący załącznik do uchwały.

 

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka