Uchwała Nr 1/2006

Uchwała Nr  1 /2006

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  26  stycznia 2006  roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy  części nieruchomości  położonej w Kielcach przy ulicy Leśnej 16

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie  wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365)  oraz §31 ust. 2 pkt 23  Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża zgody na zawarcie umowy dzierżawy  części nieruchomości  położonej w Kielcach przy ulicy Leśnej 16 od strony ul. Planty, dla której jest urządzona księga wieczysta KW 58479.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka