Uchwała nr 62/2005

Uchwała  Nr  62/2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  27  października 2005 roku

 

w sprawie powołania  składu Senackiej Komisji  Wydawnictw i Bibliotek

 

 

       Na podstawie §32  ust. 4   Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach w wyniku wyborów powołuje na członków stałej Senackiej Komisji Wydawnictw i Bibliotek na okres do końca kadencji Senatu następujące osoby:

1.       prof. dr hab. Jadwiga Muszyńska – przewodnicząca

2.       prof. dr hab. Marek Kątny

3.       prof. dr hab. Bartłomiej Jaśkowski

4.       prof. dr hab. Marek Ruszkowski

5.       dr  Henryk Suchojad

6.       dr Tadeusz Szperna

7.       mgr Anna Chrobot

8.       Paweł Rokita

 

 

§2

 

Obsługę administracyjną  Senackiej Komisji Wydawnictw i Bibliotek prowadzi Wydawnictwo.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka