Uchwała nr 61/2005

Uchwała  Nr  61 /2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia   27 października 2005 roku

 

w sprawie powołania  składu Senackiej Komisji  Badań Naukowych, Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą

 

 

       Na podstawie §32  ust.4  Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach w wyniku wyborów powołuje na członków stałej Senackiej Komisji Badań Naukowych, Rozwoju Kadr
i Współpracy z Zagranicą na okres do końca kadencji Senatu następujące osoby:

 

1.       prof. dr hab. Zbigniew Olesiński – przewodniczący

2.       prof. dr hab. Janusz Braziewicz

3.       prof. dr hab. Wiesław Caban

4.       prof. dr hab. Zbigniew Gazda

5.       prof. dr hab. Czesława Gierak

6.       prof. dr hab. Bartłomiej Jśkowski

7.       prof. dr hab. Marek Kątny

8.       prof. dr hab. Tadeusz Kuder

9.       prof. dr hab. Ryszard Kuriata

10.   prof. dr hab. Zdzisław  Migaszewski

11.   prof. dr hab. Zdzisław Stoliński

12.   prof. Władysław Szczepański

13.   dr Henryk Suchojad

 

 

§2


Obsługę administracyjną Senackiej Komisji Badań Naukowych, Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą prowadzi  Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka