Uchwała nr 59/2005

Uchwała  Nr  59/2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia   27  października    2005 roku

 

w sprawie powołania  składu Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów

 

       Na podstawie §32 ust.4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

 

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach w wyniku wyborów powołuje na członków stałej Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu  i Finansów na okres do końca kadencji Senatu następujące osoby:

1.       prof. dr hab.Mieczysław  Markowski – przewodniczący

2.       prof. dr hab. Janusz Braziewicz

3.       prof. dr hab. Zbigniew Gazda

4.       prof. dr hab. Bartłomiej Jaśkowski

5.       prof. dr hab. Kazimierz Kik

6.       prof. dr hab. Jerzy Kowaleski

7.       prof. dr hab. Teodora Król

8.       prof. Janusz Król

9.       prof. dr hab. Ryszard Kuriata

10.   prof. dr hab. Zdzisław Migaszewski

11.   prof. dr hab. Lucjan Olszewski

12.   prof. dr hab. Zdzisław Ratajek

13.   prof. dr hab. Wacława Starzyńska

14.   dr Ewa Braziewicz

15.   dr Maria Kaczmarkiewicz

16.   dr Zdobysław Kuleszyński

17.   dr Małgorzata Mochoń

18.   dr Rafał  Pawłowski

19.   dr inż. Paweł Plaskura

20.   dr Marek Stachurski

21.   dr Henryk Suchojad

22.   dr Alicja Giermakowska

23.   mgr inż. Andrzej Opoka

24.   mgr Liliana Czyż

25.   dr Ewa Małyszko – z głosem doradczym

26.   dr Leonard Owczarek – z głosem doradczym

 

§2

 

Obsługę administracyjną Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów prowadzi Sekcja Organizacyjna.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka