Uchwała nr 52/2005

Uchwała  Nr  52/2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 z dnia  29 września 2005 roku

 

w sprawie powołania  składu Senackiej Komisji ds. Filii w Piotrkowie Trybunalskich

 

 

       Na podstawie § 32 ust.4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w wyniku wyboru powołuje w skład  stałej Senackiej Komisji ds. Filii w Piotrkowie Trybunalskich na okres do końca kadencji Senatu, następujące osoby:

 

 1. prof. dr hab. Jerzy Kowaleski – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Anna Grochulska 
 3. prof. dr hab. Wacława Starzyńska
 4. prof. dr hab. Czesław Grzelak
 5. prof. dr hab. Ryszard Kuriata
 6. prof. dr hab. Lucjan Olszewski
 7. dr inż. Paweł Plaskura
 8. dr Tadeusz Szperna
 9. Janusz Kozakiewicz
 10. Łukasz Wojtasik
 11. Bartłomiej Nowak

 

 

§2

 

W posiedzeniach Komisji mogą też uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji.    

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka