Uchwała nr 48/2005

Uchwała  Nr  48 /2005

                                                                                   

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia   29  września   2005 roku

 

w sprawie powołania  przewodniczącego Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich

 

       Na podstawie §32 ust.4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach w wyniku wyborów powołuje na prof. Janusza Króla na przewodniczącego stałej Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich na okres do końca kadencji Senatu.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka