Uchwała nr 37/2005

Uchwała Nr   37/2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  23 czerwca 2005  roku

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do ustalenia zasad oraz warunków rozporządzenia nieruchomością  położoną w Kielcach przy ulicy Leśnej,  a także  działań zmierzających do nabycia nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach Podklasztornej i Mickiewicza

 

 

Na podstawie art.48 ust.1 pkt 1 i pkt 10 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1.       Senat wyraża zgodę na podjęcie przez rektora działań zmierzających do ustalenia zasad oraz warunków rozporządzenia częścią nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Leśnej, od strony ul. Planty.

2.       Senat wyraża zgodę  na podjęcie przez rektora działań zmierzających do nabycia nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach Podklasztornej 117 i Mickiewicza 3.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka