A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała nr 34/2005

Uchwała Nr  34 /2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

  

z dnia  19 maja 2005  roku

  

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu

 

 

Na podstawie § 62 ust. 2 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat stwierdza wygaśnięcie mandatu członka Senatu:

  1. Pana Adama Pietrynika z dniem 25.04. 2005 r.
  2. Pana Pawła Pietronia z dniem 31.03.2005 r.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.