A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała nr 26/2005

Uchwała Nr  26 /2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  28 kwietnia 2005 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 11/2005 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 lutego 2005 r.  w sprawie  uchwalenia

Regulaminu Wyborczego

Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 48 ust.1 pkt 10) ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie  wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) oraz § 31 pkt. 21 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala, co następuje:

 

§ 1

Do Regulaminu Wyborczego stanowiącego załącznik do uchwały nr 11/2005 Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 lutego 2005 r. wprowadza się załącznik nr 3, który stanowi Karta do głosowania w wyborach na rektora.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.