Uchwała nr 25/2005

Uchwała Nr  25 /2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  28 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie  podziału  zysku Uczelni za 2004 rok

 

       Na podstawie art.48 ust.1 pkt 9, ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) oraz § 17 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. nr 84, poz. 380 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Zysk netto Uczelni za 2004 rok w kwocie  1.850.941,72 zł z tego:

-          zysk Filii w Piotrkowie Trybunalskim w kwocie              1.307.283,98

-          zysk Uczelni w Kielcach w kwocie                                      543.657,74

przeznacza się na zwiększenie funduszu zasadniczego.

 

  

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka