Uchwała nr 20/2005

Uchwała Nr  20 /2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  24 marca 2005 roku

 

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

 

      

Na podstawie §32  ust.4  Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§1

 

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach powołuje na członków  Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów następujące osoby:

1.        Tomasza Czechowskiego

2.        Tomasza Krajkowskiego

3.        Iwonę Rycąbel

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka