A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

 Uchwała Nr 117/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 3 września  2012 roku

 

w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej

 

 

Na podstawie § 64 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje dr Rafała Pawłowskiego na funkcję przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, na okres kadencji Senatu 2012-2016.

  

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania: