Uchwała nr 10/2005

Uchwała Nr  10/ 2005


Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  24 lutego 2005 roku

 

w sprawie stanowiska Senatu  dotyczącego mienia będącego w posiadaniu Filii Akademii Świętokrzyskiej im. Jan Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

 

 

Na podstawie  art. 48 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 12 września  1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zmianami) oraz § 31 ust.2 pkt 21 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§1

 

Senat postawia, że w przypadku utworzenia na bazie Filii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim państwowej uczelni wyższej, wyodrębniony majątek Uczelni (w tym nieruchomości oraz środki trwałe)  będący w posiadaniu Filii, zostanie przekazany na potrzeby nowo utworzonej uczelni.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka