A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała  Nr   13 /2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 z dnia 29 marca 2012 roku

 

w sprawie zmiany składu Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej

 

       Na podstawie § 87 ust. 3 i § 88 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:



§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stwierdza dokonanie wyboru do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej dr Kazimierza Sztaby.

 

§ 2

 

Aktualny skład Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej jest następujący:

 

1. dr Rafał Pawłowski,       
2. dr hab. Mariola Wojciechowska,

3. dr Stanisław Cygan,

4. dr Małgorzata Kwaśniewska,

5. dr Rafał Kozłowski,

6. dr Szymon Orzechowski,

7. dr Edward Zabrodzki,

8. dr Kazimierz Sztaba,

9. mgr Daniel Oszurek,

10.  mgr Arkadiusz Toporski,

11.  Paweł Kryszczuk.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania: