Podstawa prawna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to teleinformatyczny publikator, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej (Internecie).

 

BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.Biuletyn Informacji Publicznej funkcjonuje na podstawie niniejszych aktów prawnych :

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
(Dz. U. Nr 112, poz.1198) 
 pobierz tekst ustawy w formacie pdf (70kb)


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U, Nr 67, poz. 619)

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka