A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała nr 5/2005

Uchwała Nr  5  /2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

  

z dnia   20 stycznia 2005  roku

 

 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu

 

 

Na podstawie § 62 ust. 2 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat stwierdza wygaśnięcie mandatu członka Senatu prof. dra hab. Antoniego Malinowskiego z dniem 27 grudnia 2004 roku.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.