Uchwała Nr 87/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 27 listopada 2008 roku

 

w sprawie utworzenia specjalności 

 

           

Na podstawie § 66 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym od roku akademickiego 2009/2010 na studiach pierwszego i drugiego stopnia w ramach kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych tworzy się specjalność nowe media.

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka