Uchwała Nr 84/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego                   w Kielcach

 

z dnia 27 listopada 2008 r.

 

zmieniająca uchwałę nr 35/2008 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 maja 2008 r.                   w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2009/2010

 

               

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) Senat ustala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr 35/2008 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2009/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1.   W części V, w załączniku nr 2 do uchwały nr 35/2008 z dnia 15 maja 2008 r., dodaje się nowy kierunek logistyka studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia orz kryteria kwalifikacji: Konkurs świadectw: matematyka* lub wiedza
o społeczeństwie lub historia lub geografia lub informatyka lub fizyka (fizyka
z astronomią) lub język obcy.

2.   W części V, w załączniku nr 2 do uchwały nr 35/2008 z dnia 15 maja 2008 r., na kierunku zarządzanie, w pkt 2. dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata, inżyniera, magistra) kierunków: zarządzanie (zarządzanie i marketing), administracja, ekonomia, finanse  i bankowość (finanse i rachunkowość), logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, stosunki międzynarodowe, informatyka                         i ekonometria.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka