Uchwała Nr 83/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 27 listopada 2008 roku

 

w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego na rok 2008

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo                                   o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Zmienia się plan rzeczowo – finansowy Uczelni na 2008 rok.

 

2.      Plan rzeczowo – finansowy Uczelni na 2008 rok z uwzględnieniem zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka