Uchwała Nr 74/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 30 października 2008 roku

 

w sprawie powołania składu Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów

 

 

Na podstawie § 66 ust. 2 pkt 16) oraz § 173 ust. 2 pkt 1) i ust. 3 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach     w wyniku wyboru powołuje na członków Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu  dla Studentów, na okres do końca kadencji Senatu następujące osoby:

 

1)     dr Bartłomiej Zapała – przewodniczący,

2)     dr Tomasz Chrząstek – zastępca przewodniczącego,

3)     prof. Grażyna Nowak – Starz,

4)     dr Anna Dębska,

5)     dr Justyna Dobrołowicz,

6)     dr Kazimiera Dyrda,

7)     dr Janusz Budziński,

8)     Karol Gnat,

9)     Łukasz Hylewski,

10) Magdalena Maligłówka,

11) Mateusz Pawlusiński,

12) Paweł Sobota,

13) Ewa Stelmach,

14) Katarzyna Zygoń.

 

 

§ 2

 

Obsługę administracyjną Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów  prowadzi Dział Spraw Studenckich.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka