A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

 

traci moc na podstawie zarządzenia Nr 1/2009

Zarządzenie Nr 47 /2008

 

 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 14 października 2008 roku

 

w sprawie struktury organizacyjnej Samodzielnego Zakładu Ochrony

i kształtowania Środowiska na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym

 

 

            Na podstawie § 14 ust. 5 pkt 6 i ust. 7 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§1

 

W skład struktury organizacyjnej Samodzielnego Zakładu Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym wprowadza się z dniem                    1 października 2008 roku:

Stację Monitoringu”.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania: