Uchwała Nr  66/2008

 

Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 24 września 2008 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez  rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

 

Na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie  wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zm.)  uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Senat wyraża  zgodę na podjęcie przez:

 

 

1)     prof. zw. dr hab. Reginę Renz,

2)     prof. zw. dr hab. Stanisława Głuszka,

3)     prof. dr hab. Andrzeja Felchnera

4)     prof. dr hab. Zbigniewa Gazdę,

5)     prof. dr hab. Bartłomieja Jaśkowskiego,

6)     prof. dr hab. Janusza Kota,

7)     prof. dr hab. Ryszarda Kuriatę,

8)     prof. dr hab. Bożenę Matyjas,

9)     prof. dr hab. Jadwigę Muszyńską,

10) dr hab. Grażynę Nowak – Starz,

11) dr hab. Monikę Szpringer,

12) dr Kazimierę Dyrdę,

13) dr Jarosława Matykiewicza,

14) dr Ewę Piotrowską – Oberdę,

15) dr Wiesława Rogalskiego,

16) dr Barbarę Zbroińską,

 

 

dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej,  na okres do końca kadencji.

 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka