Uchwała Nr 62/2008

 

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 24 września 2008 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej - Stacji Monitoringu

 

 

 

Na podstawie § 43 ust.3 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża zgodę na zniesienie ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej - Stacji Monitoringu.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka