A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała Nr 55/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 24 września 2008 roku

 

w sprawie powołania przewodniczącego Senackiej Komisji Badań Naukowych, Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą

 

 

 

 

Na podstawie § 81 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach           w wyniku wyboru powołuje prof. Marka Pajka na przewodniczącego stałej Senackiej Komisji Badań Naukowych, Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Dokumenty do pobrania: