Uchwała Nr 50/2008

Uchwała Nr 50/2008

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2008 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rektora z działalności Uczelni w 2007 roku

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), uchwala się co następuje:


§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie rektora z działalności Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach  za 2007 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka