Uchwała Nr 45/2008

Uchwała Nr 45/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 26 czerwca 2008 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego imienia A.S. Puszkina (Rosja)

 

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie

wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Humanistyczno - Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach a Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina (Rosja).

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka