Uchwała Nr 38/2008

Uchwała  Nr 38/2008
Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 15 maja 2008 r.

 

uchwała zmieniająca uchwałę nr 13/2008  w sprawie ustalenia liczby prodziekanów

w poszczególnych wydziałach na kadencje 2008-2012

 

            Na podstawie  § 94 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach Senat uchwala, co następuje:

 

§1

 

W §1  uchwały nr 13/2008 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

w sprawie ustalenia liczby prodziekanów w poszczególnych wydziałach na kadencje 2008-2012 dotychczasową treść pkt. 1:

 1) Wydział Humanistyczny – 2 prodziekanów”

 zastępuje się treścią;

„ 1) Wydział Humanistyczny – 3 prodziekanów”.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka