Uchwała Nr 34/2008

Uchwała Nr 34/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 15 maja 2008 roku

 

w sprawie utworzenia i zniesienia specjalności 

 

            Na podstawie § 66 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

1.      Na Wydziale Filologiczno-Historycznym od roku akademickiego 2008/2009 na studiach pierwszego stopnia tworzy się specjalności w ramach kierunków:

1) filologia:

   - filologia angielska z wiedzą o kulturze

2) filologia polska:

   - filologia polska z historią

   - filologia polska z językiem angielskim

3) historia:

   - historia z wiedzą o społeczeństwie

 

2.      Na Wydziale Filologiczno-Historycznym od roku akademickiego 2008/2009 na studiach pierwszego i drugiego stopnia w ramach kierunku filologia polska likwiduje się specjalność filologia polska z dziennikarstwem.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka