Uchwała Nr 31/2008

Uchwała  Nr 31 /2008

 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

w sprawie upoważnienia rektora Uczelni do powołania zespołu zarządzającego projektem Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu Uczelnianego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1  pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 2 pkt 21) Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się:

§ 1

1.      Senat upoważnia rektora do powołania zespołu  zarządzającego projektem Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu Uczelnianego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2.      Rektor uprawniony jest do ustalenia struktury zespołu zarządzającego, jego składu osobowego, określenia kompetencji i zakresu obowiązków  poszczególnych członków zespołu zarządzajacego oraz ustalenia ich warunków wynagrodzenia, przy uwzględnieniu środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia pochodzących z programu, o którym mowa w ust.1.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka