Uchwała Nr 21/2008

Uchwała Nr 21/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno -Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 27 marca 2008 r.

 

zmieniająca uchwałę nr 49/2007 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, form zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków i zasad obliczania godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz liczebności grup studenckich

 

            Na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

W uchwale nr 49/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, form zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków i zasad obliczania godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz liczebności grup studenckich dodaje się przepis  § 7a,  o następującej treści:

 

Nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu zajęcia w ramach projektu unijnego Studia podwyższające kwalifikacje pielęgniarek i położnych, Nr Z/2.26/II/2.1/22/06, których rzeczywisty czas trwania jest trudny do ustalenia, zalicza się z tego tytułu jako zrealizowane następujące liczby obliczeniowych godzin dydaktycznych:

 

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Promotorstwo jednej pracy dyplomowej

5 godzin

Recenzowanie jednej pracy dyplomowej

1 godzina

Przewodniczenie komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy z jedną osobą

½ godziny

Członkowstwo w komisji przeprowadzającej egzamin praktyczny dyplomowy z jedną osobą

½ godziny

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 Uchwała Nr 21/2008


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka